Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

xempx
4639 712e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

October 03 2019

xempx
Play fullscreen

Черниковская Хата - Мальчик Мой (feat. Девушка Школьника)
Sponsored post
feedback2020-admin
xempx

September 26 2019

xempx
Reposted fromFlau Flau viashikaji shikaji

September 20 2019

xempx
2494 14d8 500
Reposted frommangoe mangoe vianaich naich

September 18 2019

xempx
1338 eb70 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viamangoe mangoe

September 15 2019

xempx
4945 1475 500
Reposted fromJamalus Jamalus viapwg pwg

September 12 2019

xempx
8379 794e 500
Reposted fromfungi fungi

September 10 2019

xempx
7118 3e2a 500
Reposted fromfungi fungi
xempx
2051 b905 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapwg pwg

August 20 2019

xempx
3663 40e3 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaslova slova
xempx
1413 1246 500
Reposted fromqb qb viaslova slova

August 19 2019

xempx
Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viapanpancerny panpancerny

August 09 2019

xempx
7551 0ea0 500
Reposted frommangoe mangoe

August 06 2019

xempx
5223 2f95 500
Reposted fromfungi fungi viapwg pwg

July 30 2019

xempx
0652 84cf 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

July 22 2019

xempx
Reposted fromdoener doener vianaich naich
xempx
5135 e33c 500
Keaton Henson, To (Idiot Verse, 2015)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

July 16 2019

xempx
8779 2477 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viapwg pwg
xempx
0072 0fe3 500
Reposted fromczinok czinok viaslova slova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...