Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

xempx
9177 5ee4 500
Reposted fromfungi fungi viaSoulPL SoulPL

January 16 2020

xempx
Na ilu poziomach kapitalistycznej propagandy jesteś, że uważasz, że 1h wolnego czasu dziennie na życie to coś akceptowalnego, a spędzanie tego wolnego czasu sprowadzasz praktycznie wyłącznie do konsumpcji? Poza tym, wielu ludzi na dojazdach do pracy spędza więcej czasu, do tego robi się zakupy i załatwia różne sprawy, mnóstwo ludzi zajmuje się w międzyczasie dziećmi, a niektórzy przynajmniej próbują mieć jakieś hobby, albo mieć czas, żeby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną w ciągu tygodnia. Do tego dochodzą pomniejsze rzeczy, jak ogarnięcie się rano i po powrocie do domu i sprawy domowe niebędące gotowaniem.
W większości przypadków nichuja to nie wystarcza na zapewnienie sobie 8h snu, a później w weekend jest się jebanym zombiakiem.
Dodatkowo brak czasu wolnego i możliwości wyrwania się z cyklu pracy i konsumpcji wbija coraz więcej ludzi w depresję, która odbiera siły na radzenie sobie z taką codziennością i pętla robi się coraz ciaśniejsza.
Fajnie, że ty czujesz się dobrze w tych realiach, ale miej trochę pokory, żeby nie mierzyć wszystkich swoją miarą i z zadowoleniem z siebie patrzeć na nich z góry, bo sobie nie radzą.
Reposted fromJapko Japko

January 14 2020

xempx
2114 c3a1 500
Reposted from1911 1911 viaLukasYork LukasYork

January 12 2020

xempx
4020 e8a8 500
Reposted fromciasto ciasto viagrarzynka grarzynka

January 05 2020

xempx
3032 2479 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapwg pwg
xempx

January 03 2020

xempx
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
xempx
Reposted fromFlau Flau viatheoristpl theoristpl
xempx
1987 356b 500
Reposted fromteijakool teijakool viapwg pwg
xempx
Almost anything can be preserved in alcoholexcept health, happiness, and money.
Reposted byEldharjarr Eldharjarr

January 02 2020

xempx
6595 826c
Reposted frommangoe mangoe

January 01 2020

xempx
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viatheoristpl theoristpl

December 28 2019

xempx
0712 b8e4 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viapwg pwg
xempx
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill

December 27 2019

xempx
6920 4873 500
Reposted fromFero Fero viapwg pwg
xempx
0053 c37b 500
Reposted frommangoe mangoe

December 26 2019

xempx
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viaslova slova

December 24 2019

xempx
6757 146e 500
Reposted fromnutt nutt vianaich naich
xempx

December 19 2019

xempx
8259 0eac 500
Reposted frommangoe mangoe viaLukasYork LukasYork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl