Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

xempx
6503 3715 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamangoe mangoe

February 19 2020

xempx
5254 a816
Reposted frommelodramaticfool melodramaticfool viapwg pwg

February 17 2020

xempx
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe

February 14 2020

xempx
3256 eed3 500
Reposted fromanheros anheros viapwg pwg

February 09 2020

xempx
3873 86c1
Reposted fromSilentRule SilentRule viakelu kelu

February 08 2020

xempx
0259 a997 500
Reposted fromxanth xanth viamangoe mangoe

January 31 2020

xempx
2297 6ead 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu

January 30 2020

xempx
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viapwg pwg

January 19 2020

xempx
9177 5ee4 500
Reposted fromfungi fungi viaSoulPL SoulPL

January 16 2020

xempx
Na ilu poziomach kapitalistycznej propagandy jesteś, że uważasz, że 1h wolnego czasu dziennie na życie to coś akceptowalnego, a spędzanie tego wolnego czasu sprowadzasz praktycznie wyłącznie do konsumpcji? Poza tym, wielu ludzi na dojazdach do pracy spędza więcej czasu, do tego robi się zakupy i załatwia różne sprawy, mnóstwo ludzi zajmuje się w międzyczasie dziećmi, a niektórzy przynajmniej próbują mieć jakieś hobby, albo mieć czas, żeby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną w ciągu tygodnia. Do tego dochodzą pomniejsze rzeczy, jak ogarnięcie się rano i po powrocie do domu i sprawy domowe niebędące gotowaniem.
W większości przypadków nichuja to nie wystarcza na zapewnienie sobie 8h snu, a później w weekend jest się jebanym zombiakiem.
Dodatkowo brak czasu wolnego i możliwości wyrwania się z cyklu pracy i konsumpcji wbija coraz więcej ludzi w depresję, która odbiera siły na radzenie sobie z taką codziennością i pętla robi się coraz ciaśniejsza.
Fajnie, że ty czujesz się dobrze w tych realiach, ale miej trochę pokory, żeby nie mierzyć wszystkich swoją miarą i z zadowoleniem z siebie patrzeć na nich z góry, bo sobie nie radzą.
Reposted fromJapko Japko

January 14 2020

xempx
2114 c3a1 500
Reposted from1911 1911 viaLukasYork LukasYork

January 12 2020

xempx
4020 e8a8 500
Reposted fromciasto ciasto viagrarzynka grarzynka

January 05 2020

xempx
3032 2479 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapwg pwg
xempx

January 03 2020

xempx
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
xempx
Reposted fromFlau Flau viatheoristpl theoristpl
xempx
1987 356b 500
Reposted fromteijakool teijakool viapwg pwg
xempx
Almost anything can be preserved in alcoholexcept health, happiness, and money.
Reposted byEldharjarr Eldharjarr

January 02 2020

xempx
6595 826c
Reposted frommangoe mangoe

January 01 2020

xempx
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viatheoristpl theoristpl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl