Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

xempx
9155 30d0 500
Reposted fromkelu kelu

September 24 2017

xempx

September 23 2017

xempx
1063 aa6f 500
Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viatheoristpl theoristpl
xempx
3667 79f9
Pagan gods
Reposted fromUbik Ubik viapanpancerny panpancerny

September 11 2017

xempx
Reposted fromregcord regcord viamangoe mangoe
xempx
2777 dfc8
He was talking about WW2 time poster in Ukraine. Allegedly during holodomor people started to eat bodies of their dead children's.

@mangoe
@Ubik
Reposted bymangoeUbikwasnaepanpancernykosmonautairmelinsuicideisselfexpressionnothingiseverythingno-longer-koreinsanedreamerwrite-url-hereatranta

September 04 2017

xempx
Peter Thiel on Technological Stagnation
Reposted frommangoe mangoe

August 31 2017

xempx
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
xempx
Reposted byregcord regcord

August 30 2017

xempx
0368 6612 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny

August 26 2017

xempx
Miłość wzrasta, gdy panoszy się banał, kurczy się w chwilach przebudzenia inteligencji. Zwierzęce ekstazy są powtarzalne, nie hamują ich bowiem interwencje trzeźwego mózgu. "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" - oto przykazanie dla świata sług posłusznych przyziemnym namiętnościom, niezdolnych do rozkoszy wyzbytych chuci.
Człowiek głuchy na muzykę rozkosz osiąga, leżąc płasko, wydając tylko krótki skowyt i nazywając szczęściem skurcz lędźwi, tę dwuznaczną namiastkę absolutu.

Byłeś sam i sam pozostaniesz. Na zawsze. Bezsens tryska z twoich zmysłów niewrażliwych na rudość materii ani nawet na rozkoszne wybrzeża zdrowia. Na tablicach przeznaczenia miłość wypisano ci czerniną; o nieskończoności nie dane ci będzie zapomnieć z żadną śmiertelniczką. Żadnym kluczem nie otworzysz bram raju. Nieszczęście to westalka czuwająca nad wiecznym ogniem twego pecha.
xempx
xempx
1304 6d53 500
Reposted bypanpancernyUbikFeindfeuerkelucrackniggerwasnaemk3v3bsoZerthinslovathor7ofillandiaRethanSzavislavBundzbibisielcommendanterazielini
xempx

[...]6 czerwca 2013 Janukowycz w parlamencie oznajmił reaktywację projektu Biały Potok. Pięć miesięcy później, 6 listopada 2013 ogłosił, iż do 2020 Ukraina osiągnie niezależność energetyczną od Rosji. Ten Janukowycz, którego europejscy centraliści wykreowali na kumpla Putina. Podpisano wówczas wart 10 mld dol. kontrakt z Chevronem na eksplorację wielkiego złoża gazowego Oleska leżącego w obwodach lwowskim, iwanofrankiwskim oraz tarnopolskim. Złoże zostało odkryte w 2010 roku i według założeń miało dawać rocznie 5-10 mld m3 gazu. W styczniu 2013 Janukowycz podpisał też analogiczny kontrakt z holenderskim Shellem na eksplorację podobnie bogatego złoża Jużiwska w obwodzie donieckim. Tylko z tych dwóch złóż Ukraina miałaby rocznie ok. 16 mld m3 gazu.

Zaledwie dwa tygodnie po obwieszczeniu tych planów w Kijowie zmontowano Euromajdan. Pokłosiem owej „rewolucji godności" było wycofanie się Chevrona w 2014 oraz Shella w 2016. W regionie, gdzie miał być wydobywany gaz chłopaki strzelają się dziś.

Projekt Biały Potok, czyli zaopatrzenia Europy Środkowej w gaz azerski zakończył się pasmem katastrof, m.in. wojną w Gruzji, kolorową rewolucją w Rumunii, wojną na Ukrainie.[...]

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10124

August 24 2017

xempx
Memento mori
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viapanpancerny panpancerny

August 18 2017

xempx
Anti-Jihadist Training Camp: VICE Reports
https://www.youtube.com/watch?v=ZULmqCOXci8
Reposted byUbik Ubik

August 16 2017

xempx
1180 a50e 500
Reposted fromsarazation sarazation viaemciu emciu

August 14 2017

xempx
xempx
Koszmar goszysty
xempx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl