Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

xempx
3370 df0b 500

June 30 2017

xempx

June 29 2017

xempx
The new republic (1883) by Schellhous E. J.

June 27 2017

xempx
0015 b107 500
Tadeusz Boy-Żeleński "Marzenie i pysk":
xempx
Clinton's Pied Piper Strategy (use media contacts to promote Trump) has backfired spectacularly.

June 11 2017

xempx
Reposted frompseikow pseikow viapanpancerny panpancerny

May 29 2017

7380 b4ac
Reposted frommyry myry viamangoe mangoe
xempx
0993 8e10 500
Reposted fromsebazet sebazet viaFate46 Fate46

May 28 2017

xempx
Chciałem kochać ziemię i niebo, czyny i uniesienia, które się między nimi zrodziły, ale nie znalazłem pośród nich nic, co nie przywodziłoby na myśl śmierci: kwiaty, gwiazdy, ludzie twarze — noszą w sobie swój rychły uwiąd, prześwitują przez nie przyszłe płyty nagrobne!

May 27 2017

xempx
8896 f14d 500
- Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja, 2012.
xempx
1492 c79b 500
Życie bez celu

Idee obojętne jak oczy nieznające łez, posępne spojrzenia odbierające rzeczom blask, autorefleksje, które studzą żar uczuć do chłodu uważnej grzeczności; bezbarwne życie bez płaczu i śmiechu — jak w to wszystko wsączyć soki życia, tak wiosenne i tak prostackie? Jak wytrzymać z tym zdymisjonowanym sercem, z tym czasem, który jest już zbyt zobojętniały, by jego sezony znały ferment dojrzewania i gnicia?
xempx
Ludzie zawsze pozostają tacy sami, tyle że z coraz większą łatwością poddają się swej charakterystycznej skłonności do upadku. Pełno wokół nas zmarnowanych natchnień i zapałów, każdy człowiek jest gotów obiecać wszystko, ale później dociera do niego słabość jego żelaznych decyzji i banalna pospolitość życia.
Reposted bySkydelandirtyliarkmjanotherwaytodieohmydeermiqeldestructive-hopelessilovegreenKisunekato3k
xempx
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted byanotherwaytodieSkydelanohmydeerparadisoirmelinnyaakooutoflovewonderwallyoxszyszka016panatoSkydelanasylopathmessinheadzwariowalamtwiggylawaurinkodancingwithaghostniewidkaaonemorelightbeliveinmesoprettyvacantlottibluebell
xempx
Zanim się zestarzejemy, przyjdzie czas, gdy ugasiwszy swoje zapały, kuląc się pod palinodią ciała, będziemy jak pół-ścierwa, pół-widma... Bojąc się, że nie umieliśmy swego życia odcieleśnić w sonet, będziemy wlec za sobą w strzępach naszą zgniliznę i potykając się, będziemy szli, ślepi, ku żałobnej nieśmiertelności, dalej jeszcze niż muzyka albo śmierć...
— Zarys rozkładu

May 23 2017

xempx
4059 44b7 500
Reposted fromregcord regcord viamangoe mangoe
xempx
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe

May 22 2017

xempx
9970 3c0b
Reposted fromMrSatan MrSatan viamangoe mangoe
7555 6c77
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viamangoe mangoe

May 19 2017

xempx
9999 6094 500
Człowiek doskonale świadomy, zatem doskonale normalny, nie powinien mieć żadnej ucieczki na zewnątrz, przed tym nic, które jest w nim... mówiłby o sobie tak: „Pozbyłem się wszelkich celów, z moich pożądań i goryczy zachowuję tylko ich formuły. Pokonałem umysł, opierając się pokusie konkluzji, tak jak pokonałem życie, nie chcąc szukać dla niego rozwiązania. Ten spektakl odgrywany przez człowieka przyprawia o mdłości! Miłość to tyle, co wzajemne mieszanie śliny... Wszystkie uczucia czerpią swój absolut z marności gruczołów. Szlachectwem może być tylko zanegowanie istnienia, uśmiech, który zawisa nad pejzażami nicości”.
Niegdyś miałem „ja”; teraz jestem tylko przedmiotem... Faszeruję się pigułkami samotności, bo środki, które oferował mi świat, były zbyt słabe, by pozwolić mi o nim zapomnieć.
xempx
Fanatyka nie można zepsuć: jeśli dla idei zabija, to dla idei równie dobrze może zabić sam siebie; w obu przypadkach — czy jako tyran, czy jako męczennik — jest potworem.
— Emil Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl