Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

xempx
4059 44b7 500
Reposted fromregcord regcord viamangoe mangoe
xempx
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe

May 22 2017

xempx
9970 3c0b
Reposted fromMrSatan MrSatan viamangoe mangoe
7555 6c77
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viamangoe mangoe

May 19 2017

xempx
9999 6094 500
Człowiek doskonale świadomy, zatem doskonale normalny, nie powinien mieć żadnej ucieczki na zewnątrz, przed tym nic, które jest w nim... mówiłby o sobie tak: „Pozbyłem się wszelkich celów, z moich pożądań i goryczy zachowuję tylko ich formuły. Pokonałem umysł, opierając się pokusie konkluzji, tak jak pokonałem życie, nie chcąc szukać dla niego rozwiązania. Ten spektakl odgrywany przez człowieka przyprawia o mdłości! Miłość to tyle, co wzajemne mieszanie śliny... Wszystkie uczucia czerpią swój absolut z marności gruczołów. Szlachectwem może być tylko zanegowanie istnienia, uśmiech, który zawisa nad pejzażami nicości”.
Niegdyś miałem „ja”; teraz jestem tylko przedmiotem... Faszeruję się pigułkami samotności, bo środki, które oferował mi świat, były zbyt słabe, by pozwolić mi o nim zapomnieć.
xempx
Fanatyka nie można zepsuć: jeśli dla idei zabija, to dla idei równie dobrze może zabić sam siebie; w obu przypadkach — czy jako tyran, czy jako męczennik — jest potworem.
— Emil Cioran

May 17 2017

xempx
4559 7c7d 500
Przebaczamy często tym, którzy nas nudzą; ale nie możemy przebaczyć tym, których my nudzimy.
Reposted bySkydelanohmydeer
xempx
3681 7ea7 500
Obłuda jest hołdem, jaki występek oddaje cnocie.
xempx
3652 c340 500
Kto mniema, iż się zdoła obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej.
xempx
3561 7af1 500
Małe umysły maja dar wiele mówić, a nic nie powiedzieć.
xempx
3431 1d23 500
Subtelność wstydu. — Ludzie nie wstydzą się myśli brudnych, lecz owszem, kiedy im na myśl przyjdzie, że się ich o te brudne myśli posądza.
xempx
3295 8640 500
Ludzie przeciążani pracą uznali, że szczęście polega na nieróbstwie,  NIE uświadomili sobie, że najprzykrzejszy stan dla człowieka to nie mieć nic do roboty.
Reposted byBearInTopHat BearInTopHat
xempx
2670 a88b 500
@kelu somebody fixed this :^ 
Reposted fromUbik Ubik viamangoe mangoe
xempx
Swobody rozkwitają tylko w chorym ciele społecznym: tolerancja i niemoc są synonimami.
— Emil Cioran (1957)

May 13 2017

xempx
2256 17c0
And what's your excuse for not becoming pagan yet? :^
Reposted fromUbik Ubik viamangoe mangoe

May 03 2017

xempx
8397 5fec 500

May 01 2017

xempx

April 30 2017

xempx

April 23 2017

xempx

I to właśnie wówczas w ciemności, uświadomiłem sobie pierwszy raz w życiu, że jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

— Gustaw Herling-Grudziński, "Inny Świat", rozdział "Zmartwychwstanie".
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viagrzej grzej

April 21 2017

xempx
want some? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted frommangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl