Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

xempx

I to właśnie wówczas w ciemności, uświadomiłem sobie pierwszy raz w życiu, że jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

— Gustaw Herling-Grudziński, "Inny Świat", rozdział "Zmartwychwstanie".
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viagrzej grzej

April 21 2017

xempx
xempx
want some? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted frommangoe mangoe

April 15 2017

xempx
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagrzej grzej
xempx
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

April 14 2017

xempx
Kavinsky

April 13 2017

xempx
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viagrzej grzej

April 11 2017

xempx

April 09 2017

5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viafreakish freakish
xempx
Równie nieprofesjonalny jestem w życiu, jak w śmierci; nienawidzę siebie, a nienawidząc marzę o innym życiu, o innej śmierci.

Jestem tylko wariatem pośród wariatów...
xempx
Chory i pozbawiony oparcia, bez żadnych planów ani wspomnień, mam tylko ten barłóg, którym oduczam się słońca i westchnień. Wyciągnięty na nim, liczę mijające godziny, wokół mnie leżą zaś rozmaite przybory, przedmioty, które podpowiadają moją zgubę. Gwóźdź szczepce mi do ucha: przebij swoje serce, nie ma się co bać tych kilku kropel, które z niego wypłyną. Nóż podpowiada: moje ostrze jest niezawodne, jeden moment decyzji i zatriumfujesz nad nędzą i wstydem. Okno samo się otwiera, skrzypiąc w ciszy: razem z innymi nędzarzami zamieszkujesz poddasza tego miasta; skacz, otwieram się dla cienie gościnnie, na bruku w mgnieniu oka rozpryśniesz się wraz z sensem czy nonsensem swego życia. A sznur wije się wokół wyimaginowanego karku, błagając: czekam na ciebie od zawsze, przyglądam się  twoim lękom, przygnębieniom, przepływom gniewu, patrze na twą zmiętą pościel, poduszki, które gryzłeś w złości, słyszałem przekleństwa, którymi tak szczodrze obdzielałeś bogów. W swym miłosierdziu pożałowałem cię i proponuję i pomoc. Bo urodziłeś się po to , by się powiesić jak wszyscy ci, którzy pogardzili banalną odpowiedzią na swoje wątpliwości albo łatwą ucieczką przed rozpaczą.
— Sznur
xempx
Pogódź się ze swoim jarzmem, a będziesz szczęśliwy; stan się czymś, a wyzwolisz się z cierpienia.
Reposted bySkydelanPauliiinsxoohmydeer
xempx
Zawsze będziesz tym tylko, czym nie jesteś, a nie będziesz niczym więcej niż smutkiem, że jesteś tym, czym jesteś.
xempx
We mnie, jak w grobie, gasną wszelkie iskry, jestem pośmiewiskiem robaków, padliną, która naprzykrza się błękitowi nieba, groteskowym rywalem niebios, jestem byłym Nic, które nawet tyle nie może o sobie powiedzieć, że zgniło. W jak doskonałą przepaść udało mi się zniżyć, skoro nie mam już dokąd niżej upaść?
Reposted byfreakishvampielle
xempx
Jak wytrzymać z tym zdymisjonowanym serce, z tym czasem, który jest już zbyt zobojętniały, by jego sezony znały ferment dojrzewania i gnicia?
— Życie bez celu
xempx
O ile istota czysto żeńska, której nie podejrzewamy o anomalie sekularne ani psychiczne, jest bardziej pusta wewnętrznie niż zwierzę, o tyle niczym nieskalana męskość to doskonałe wcielenie "kretyna".
xempx
W wieku dwudziestu lat złorzeczymy niebu i wszystkim brudom, które skrywa jego błękit - potem dajemy spokój. Przyjmowanie tragicznych póz jest już tylko żałosnym przedłużaniem okresu dojrzewania. Zgadzam się na życie przez grzeczność: nieustanne buntowanie się jest w złym guście, zupełnie jak wzniosłość samobójstwa.
Reposted byfreakish freakish

April 07 2017

xempx
3368 a285 500
Reposted fromkurorori kurorori viafreakish freakish

April 06 2017

xempx
6+/10 Just for recreation of some of the original scenes.

April 04 2017

xempx
Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagrzej grzej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl